Innowacyjna Gospodarka
Herb Cegłów

Uczestniczące w projekcie 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych, uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Nabór uczestników projektu:

01.09.2014 - 19.09.2014 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Sprawdź czy bierzesz udział w projekcie

INFORMACJE

PROJEKT

E-Gmina Cegłów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Informacje o projekcie =>

Pobierz dokumenty =>

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów, pok. 14
tel. (25) 759 59 48
wew. 99
www.e-gminaceglow.pl

Gmina Cegłów

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.