Innowacyjna Gospodarka
Herb Cegłów

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów

komputery w gminie Cegłów

 

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Cegłowie została podpisana umowa z Wykonawcą firmą Econnect na realizację programu 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów. Umowę z ramienia firmy wyłonionej w przetargu nieograniczonym podpisała p. Marzena Panikowska – Prezes Zarządu.  W imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów

internet w gminie Cegłów

 

W dniu 6 lipca br. w Urzędzie Gminy w Cegłowie została podpisana umowa z Wykonawcą firmą F.H.U. PING Piotr Gałęzowski na realizację zadania: Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów w ramach realizowanego projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” dofinansowanego w ramach POIG 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Umowę z ramienia firmy wyłonionej w przetargu nieograniczonym podpisał p. Piotr Gałęzowski, natomiast w imieniu Samorządu Gminy Zastępca Wójta Dariusz Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską. Wartość zadania wynosi: 206.536,35 zł.

INFORMACJE

PROJEKT

E-Gmina Cegłów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Informacje o projekcie =>

Pobierz dokumenty =>

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów, pok. 14
tel. (25) 759 59 48
wew. 99
www.e-gminaceglow.pl

Gmina Cegłów

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.