Innowacyjna Gospodarka
Herb Cegłów

Gmina Cegłów położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim na wysokości 170 m n.p.m. Teren gminy leży w granicach mezoregionu Wysoczyzna Kałuszyńska, należącego do Makroregionu Niziny Południowopodlaskaiej. Jej obszar jest w większości równinny, miejscami tylko lekko falisty, rozcięty wąskimi dolinami rzeki Mieni, Piasecznej i Sienniczki.

Powierzchnia gminy wynosi 9574 ha, ponad 30% terenu zajmują lasy mieńskie, 3/5 gminy Cegłów leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego. Jest to gmina rolnicza, z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Ponad trzydzieści procent powierzchni gminy zajmuje zwarty obszar lasów mieńskich, z dobrze urządzonymi drogami do uprawiania turystyki rowerowej, rozciągających się na obszar sąsiedniej gminy Mrozy. W lasach tych, na terenie gminy Cegłów jest rezerwat „Jedlina”- największy /ok.13 ha/ zwarty obszar jodły na północ od Gór Świętokrzyskich.

Około 3/5 obszaru gminy leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego, którego jednym z elementów jest malownicza pradolina rzeki Mieni – dopływu Świdra. Odległość od Warszawy wynosi około 50 km, od Mińska Mazowieckiego około 13 km, a od Siedlec około 44 km. Przez Cegłów przebiega magistrala kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Usytuowane są dwa przystanki kolejowe w Cegłowie i w Mieni. Dobre połączenia komunikacyjne kolejowe umożliwiają mieszkańcom gminy dojazdy do pracy, przede wszystkim do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.

Gmina Cegłów Gmina Cegłów

INFORMACJE

PROJEKT

E-Gmina Cegłów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Informacje o projekcie =>

Pobierz dokumenty =>

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów, pok. 14
tel. (25) 759 59 48
wew. 99
www.e-gminaceglow.pl

Gmina Cegłów

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.